SKUPŠČINA: Redne volitve v nadzorni odbor ter izredne volitve zakladnika društva Slolux

Date/Time
Date(s) - 15/06/2017
19:00 - 20:00

0

Categories


Spoštovane članice in člani društva Slolux!

Skladno s pravilnikom društvo Slolux sklicuje redni letni občni zbor in razpisuje:

  • redne volitve članov v nadzorni odbor (NO) za mandatno obdobje 2017/19 za zapolnitev 3 razpisanih mest ter
  • izredne volitve zakladnice/zakladnika.

V nadaljevanju se za nazivanje oseb obeh spolov uporablja moški spol.

Na kratko o izvedbi volitev

V nadzorni odbor ter za zakladnika lahko kandidira vsak polnopravni član (torej samostojni član ali član vpisan v sklopu družinske članarine), star 15 let ali več. Kandidature se oddajo na kraju samem in sicer v točki 3 spodaj razpisane agende.

Podrobni pravilnik o izvedbi volitev je dostopen na tej povezavi.

Volitve bodo izvedene na rednem letnem občnem zboru, in sicer v petek, 17. 6. 2016, v Luksemburgu. Točni čas in lokacija dogodka bosta objavljena naknadno.

Agenda srečanja je kot sledi:

  1. preverjanje kvoruma
  2. poročilo nadzornega odbora za mandatno obdobje 2015/17
  3. predlogi za spremembo pravilnikov
  4. oddaja kandidatur za zakladnika
  5. predstavitev kandidatov in volitve
  6. oddaja kandidatur za NO
  7. predstavitev kandidatov in volitve
  8. razno

Predlogi za spremembo pravilnikov se oddajajo na kraju samem.

Volitev se lahko udeleži kdorkoli, glasujejo pa lahko le polnopravni člani. Zaradi lažje organizacije prosimo, da svojo prisotnost čimprej informativno prijavite. Lokacijo volitev bomo izbrali glede na okvirno število prijav ter jo sporočili naknadno.

Kmalu na svidenje.

UO društva Slolux

Bookings

Bookings are closed for this event.