29.11.2017

FAQ

Plačujem članarino Slolux. Kakšne imam prednosti, če še doniram v projekt?

Z izvedbo tega projekta člani Slolux pridobijo svoje prostore za izvedbo nekaterih obstoječih in več novih aktivnosti. Velika prednost svojih prostorov je, da lahko brez dodatnih stroškov najema razširimo dejavnosti Slolux in jih izvajamo čez vse leto. Člani bodo tako imeli več možnosti, da si najdejo ustrezno aktivnost. Donatorje bomo objavili tudi na “Wall of fame“.

Sprejemate samo denarne donacije?

Sprejmemo tudi ostale vrste donacij oziroma pomoči, ki prispevajo k ciljem projekta. Za vse takšne vrste donacije se dogovorite predhodno s kom iz projektnega tima.

Kako lahko sodelujem v projektnem timu?

Svojo žejo po sodelovanju izrazite komu od obstoječega tima in se bomo dogovorili za sodelovanje. Zelo vas bomo veseli!

Kaj se zgodi z denarjem, če projekt ne bo izveden?

Zbrana sredstva bodo izključno namenjena za vzpostavitev in delovanje Slolux Centra. V kolikor projekt ne bi zaživel, se sredstva vrnejo donatorjem.

Imate vprašanje, na katerega niste dobili odgovora? Pošljite ga na center@slolux.eu


Vizija | Aktivnosti centra | Finančna konstrukcija | Znesek in interval donacij | Donacije | Wall of fame | Projektni partnerji | FAQ | Projektni tim | Mnenja skupnosti