29.11.2017

Finančna konstrukcija

Po pričakovanjih bo Slolux center v Luksemburgu precejšen finančni zalogaj. Predvidena finančna struktura je predstavljena v nadaljevanju.

Ocena stroškov

Prvo leto

 • Ocenjujemo, da bomo za najemnino in redne mesečne stroške odšteli 1.500 €. Če prostor najamemo s februarjem 2018, potem moramo zagotoviti 11 najemnin v letu 2018, kar znese 16.500 €.
 • Pričakujemo 3 najemnine kot garancijo, torej 4.500 €.
 • Za stroške opremljanja prostora ocenjujemo 2.000 € stroškov.
 • 2.000 € bi radi zagotovili za rezervo.

Skupno torej potrebujemo 25.000 €, preden lahko začnemo projekt.

2. in nadaljnja leta

 • Ocenjujemo 12 najemnin na leto, torej 18.000 € letno.
 • Ocenjujemo 2.000 € stroškov rednega vzdrževanja.

Skupno ocenjujemo 20.000 € stroškov osnovnega letnega obratovanja.

Ocena prihodkov

Prvo leto

Projekt bi v prvem letu radi financirali iz treh virov, in sicer:

 • 30 % iz virov državnih organov (7.500 €)
 • 20 % iz partnerskih sredstev (5.000 €)
 • 50 % iz privat donacij (12.500 €)

Skupno 25.000 €.

2. leto

 • 30 % iz virov državnih organov (6.000 €)
 • 20 % iz partnerskih sredstev (2.000 €)
 • 20 % iz privat donacij (4.000 €)
 • 30 % iz lastnih aktivnosti (6.000 €)

Skupno 20.000 €.

4. leto

Želimo si, da bi se od 4. leta dalje Center financiral iz lastnih sredstev.


Vizija | Aktivnosti centra | Finančna konstrukcija | Znesek in interval donacij | Donacije | Wall of fame | Projektni partnerji | FAQ | Projektni tim | Mnenja skupnosti