Slolux vijesti

Inicijativa Ministarstva prosvjete i kulture za sudjelovanjem u raspravi o „Pravilima o vrednovanju dokumenata programa Europske škole“

Dragi Slovenci,

Šaljemo Vam inicijativu MIZŠ-a za sudjelovanje u raspravi o „Pravilniku o vrednovanju dokumenata programa Europskih škola“.

Dobrodošli ste sudjelovati.


Poštovani,

Obavještavamo vas da je radni materijal Pravilnika o vrednovanju dokumenata programa Europske škole danas upućen na javno savjetovanje koje će trajati do 11. veljače 2017. godine.

Materijali:

Materijal je također objavljen na portalu e-demokracija  i dalje web stranici Ministarstva prosvjete i kulture.

Kako poslati komentar?

Na portalu e-demokracija moguće je dati komentar tako da se prvo otvori tema ispod naslova, a zatim otvori gumb "pošalji komentar", u kojem se popunjavaju podaci i ispisuje sadržaj (mišljenje o materijalu , primjedbe i prijedlozi rješenja na sadržaj uredbe) u predviđenom polju za komentare. Sadržaj se može napisati iu posebnom dokumentu koji se prilaže u sljedećem koraku. Nakon nekoliko (potvrdnih) koraka dostavlja se kao poruka koju prima predlagatelj propisa (MIZŠ).

Pozivamo vas da putem svojih kanala informirate sve zainteresirane i date svoje mišljenje, kao i komentare i sugestije.

Hvala unaprijed i srdačan pozdrav,

Tatjana JURKOVIĆ
Tajnica
Služba za međunarodnu suradnju i europske poslove/
Služba za međunarodnu suradnju i europske poslove

REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, ZNANOSTI I ŠPORTA
MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, ZNANOSTI I ŠPORTA

Masarykova 16, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: +386 1 400 5267, 400 5475
F: +386 1 400 5332
E: tatjana.jurkovic@gov.si
http://www.mizs.gov.si/

Posljednje vijesti

Ostavite komentar

Događanja i okupljanja za navijače Slovenije u Luksemburgu.

Prijavite se za naš newsletter.