19.06.2017

Kdo izvaja kampanjo in zakaj?

Nosilec kampanje: Ministrstvo za družino, integracijo in Širšo regijo

Kampanjo izvaja in financira: Urad za sprejem in integracijo tujcev, OLAI

© grafičnih elementov: OLAI

Kampanjo za Slolux smo pripravili:

  • Emil Kos, multiplicateur diplomé: priprava in izvedba projekta, prevod, odgovori na pogosta vprašanja
  • Jana Kocjan Klenovšek: lektura
  • Rok Medvešek: prilagoditev in ureditev grafičnega gradiva

Posebna zahvala Anđelku Markulinu, predsedniku Hrvaškega društva v Luksemburgu za spodbudo in pomoč pri prijavi na razpis.

Čemu spodbujanje glasovanja tujcev?

Luksemburg se zaveda pomembnosti vključevanja vseh občanov v sooblikovanje razvoja občin. Le-te dajejo dom ljudem več kot 176 različnih nacionalnosti, ki imajo različne interese. Politične stranke, ki so lahko bolj ali manj naklonjene tujcev, ne zastopajo vedno interesa več kot 46 % populacije, ki jo predstavljajo tujci (v to številko niso všteti vsi, ki so po preselitvi v Luksemburg že pridobili drugo, luksemburško državljanstvo).

Primer moči odsotnosti glasu tujcev je referendum, ko so dne 7. junija 2015 državljani Luksemburga z več ko 70 % glasov proti zavrnili možnost, da bi tujci lahko volili na državnozborskih volitvah (vir).

Zato tudi v društvu Slolux pozivamo vse Slovenke in Slovence, ki izpolnjujete pogoje za glasovanje, da se vpišete v volilni register in dne 8. oktobra 2017 glasujete za tujcem prijazen Luksemburg. Od tega glasu je odvisno, kako se bodo naše občine razvijale naslednjih 6 let.

Kaj se še dogaja v društvu?