01.12.2017

Znesek in interval donacij

V osebnem pogovoru je veliko Slovenk in Slovencev omenilo, da ne vedo, koliko bi bilo primerno donirati. V pomoč pri odločanju si preberite spodnji tekst.

Financiranje projekta po fazah

V začetni fazi projekt potrebuje dve vrsti sredstev:

  • zagonska sredstva: so sredstva, ki jih mora imeti društvo v rokah, preden lahko začne z izvajanjem projekta;
  • redna obratovalna sredstva: so sredstva, ko morajo biti zagotovljena pred obdobjem, ko nastane strošek.

Glede na zastavljeno finančno konstrukcijo ocenjujemo, da društvo Slolux za zagon potrebuje polovico sredstev, ocenjenih za prvo leto delovanja, to je 12.500 €. Preostala sredstva potrebujemo v obliki pogodb oz. trajnih nalogov.

Enkratne donacija ali trajni nalog?

Donirate lahko po vaših zmožnostih. Enkraten znesek pripomore k hitrejšemu začetku projekta, trajni nalog pa nam bo pomagal zagotoviti stabilnost v prvi koraki. Odločitev je vaša, prav pa bo prišla vsaka donacija.


Vizija | Aktivnosti centra | Finančna konstrukcija | Znesek in interval donacij | Donacije | Wall of fame | Projektni partnerji | FAQ | Projektni tim | Mnenja skupnosti