19.06.2017

Pogosta vprašanja

Na tej strani odgovarjamo na nekaj najpogostejših vprašanj

Kdaj so volitve?
Naslednje volitve so 8. oktobra 2017, nato pa vsakih 6 let.
Katere predstavnike in za katero obdobje volimo ?
Občani neposredno volimo občinski svet, ki ga sestavljajo župan, starešine in občinski svetniki. Njihovo število se razlikuje od občine do občine in vam bo sporočeno s posebno pošto, ki jo boste na dom prejeli vsaj 5 dni pred volitvami. Izvoljeni občinski sveti imajo mandat 6 let.
Med tednom ne utegnem. Se grem lahko vpisat v soboto?
Da, za namen vpisa v register volivcev bo Bierger-center izjemoma odprt tudi v soboto, 1. julija 2017, od 9:00 do 14:00. (vir)
Ali je glasovanje obvezno?
Da, glasovanje je obvezno za vse, ki so vpisani v volilni register.
Ali sem lahko kaznovan, če se ne udeležim volitev?
V zakonodaji je sicer predvidena kazen za neudeležbo na volitvah za vse vpisane v volilni register, a je bila zadnja kazen izdana leta 1964. (vir)
Koliko Slovencev je že vpisanih v register?
Na dan 6. oktobra 2016 je v Luksembrugu živelo 668 Slovenk in Slovencev. 274 jih je bilo starejših od 18 let in so v Luksemburgu živeli več kot 5 let. Le 6 je bilo vpisanih v register.
Ali obstaja minimum, koliko se nas mora vpisati?
Ne, slovenska skupnost ni zavezana k ničemur. Je pa za razvoj občin, v katerih živimo, zagotovo bolje, da se nas vpiše čim več.
Ali se lahko izpišem iz volilnega registra?
Da, tujci se lahko kadarkoli izpišemo iz volilnega registra s podobnim postopkom, s katerim smo se vpisali. Nosilci luksemburškega državljanstva se iz registra ne morejo izpisati.
Kdo ne more glasovati?
Glasovati ne morejo osebe, ki:

– so bile pravnomočno obsojene v kazenskem postopku,
– jim je bila pravnomočno izrečena kazen in odvzeta pravica do glasovanja,
– jim je bil določen skrbnik.

Kaj če se preselim v drugo občino?
V primeru selitve v drugo občino bo prejšnja občina samodejno obvestila novo občino o spremembi vašega volilnega okraja.
 Vpisal/a sem se v volilni register. Ali sem avtomatsko vpisan/a tudi v volilni register upravičencev za glasovanje na volitvah v Evropski parlament kot prebivalec/ka Luksemburga?
Ne. V kolikor želite na volitvah v Evropski parlament glasovati kot prebivalec/ka Luksemburga, se morate na upravni enoti ločeno vpisati v drug register.
Ali bom po vpisu v register lahko glasoval/a tudi na državnozborskih volitvah?
Ne, na državnozborskih volitvah lahko glasujejo zgolj osebe z luksemburškim državljanstvom.

Dodatna vprašanja, prosimo, naslovite na Emila.

Kdo izvaja kampanjo in zakaj?