29.11.2017

Vizija

VIZIJA

Slolux Center v Luksemburgu vidimo najprej kot stičišče v Luksemburgu živeče slovenske skupnosti, kasneje pa kot glavno povezovalno točko med Slovenijo in Luksemburgom. Slovenci, živeči v Luksemburgu, predstavljamo jedro družabnega in poslovnega stika z ostalimi, ki v Luksemburg morda šele prihajajo živet, turisti in ostalimi prebivalci Luksemburga, ki jih zanima stik s Slovenijo in njenimi državljani.

CILJI

S vzpostavitvijo Slolux Centra dobimo odskočno desko za:

  • prostor za izvajanje aktivnosti, namenjenih Slovencem, živečim v Luksemburgu (tečaji, družabni večeri, knjižnica, otroško varstvo, etc)
  • informacijski center, ki bo namenjen tako Slovencem, turistom kot vsem ostalim, ki bi hoteli imeti poslovne ali turistične stike
  • osnovne prostore Slolux društva, ki jih potrebuje za kreativno delo s svojimi člani

Za podrobnejši opis aktivnosti, ki bi jih izvajali skladno s temi cilji, sledite tej povezavi  https://slolux.eu/aktivnosti-centra/

IZVEDBA

Osnova tega projekta je najem prostorov, kar bo nato omogočilo nadaljnji razvoj za dosego ciljev.  Potrebno je zbrati sredstva za najem in osnovno ureditev. Nato začnemo prostor uporabljati kot knjižnico, prostor za sestanke in družabne večere. Glede na interes bi organizirali otroška varstva in manjše predstave.

Glede zbiranja sredstev sledite tej povezavi https://slolux.eu/financna-konstrukcija/

TIP PROSTORA

V društvu Slolux smo za namen Centra Slolux predvideli najem stanovanja ali drugega ustreznega poslovnega objekta, ki bo hkrati zadostil potrebam čim več planiranih aktivnosti. Prostore bomo po najemu priredili našim potrebam. Poskrbeli bomo za pravno-formalno ureditev in ustrezno umestitev v bivanjsko okolje.


Vizija | Aktivnosti centra | Finančna konstrukcija | Znesek in interval donacij | Donacije | Wall of fame | Projektni partnerji | FAQ | Projektni tim | Mnenja skupnosti