Actualités Slolux

Les 42 premiers membres fondent Slolux asbl

Le 18 juin 2015 à 19h00, 42 membres fondateurs ont officiellement fondé l'asbl "Slovensko društvo v Luxemburg, Slolux asbl".

V četrtek, 18.6.2015 ob 19:00 uri, se je v “Centre sportif et culturel Gare” zbralo 37 Slovencev, 5 je bilo prisotnih preko proksijev. Med ustanovnimi člani smo z veseljem pozdravili predstavnika slovenske ambasade v Bruslju, slovenske predstavnike Evropskega sodišča in Evropskega računskega sodišča, predstavnika društva LSBC, predstavnike Evropskih inštitucij ter posameznike, ki v Luksemburgu študirajo ali delajo v privatnem sektorju.

Na skupščini, ki ji je predsedoval Emil Kos, je bilo sprejeto ime »Slovensko društvo v Luksemburgu, Slolux asbl«, Statut, Članski pogoji in Pravilnik volitev (vse dokumente si lahko pogledate v zavihku »A propos«). Na dogodku je bila izglasovana članarina, ki znaša 20 € za posameznega člana ter 30 € za družino.

Ustanovni člani so za predsednika društva izvolili Emila Kosa, za podpredsednico Silvijo Žagar in za zakladničarko Andrejo Krč Grčar; prvi mandat upravnega odbora traja eno leto. V nadzorni odbor so bile izvoljene Maja Žužman, Marina Seliškar in Saša Theis Valpot; prvi mandat nadzornega odbora traja 2 leti. Vsem izvoljenim iskrene čestitke.

Skupščino smo zaključili s prijetnim druženjem ob slovenskih dobrotah.

Slike z dogodka (avtor: Branko Arnejšek)

[huge_it_gallery id=”2″]

Dernières nouvelles

Laisser un commentaire

Événements et rassemblements pour les supporters de la Slovénie au Luxembourg.

Inscrivez-vous à notre newsletter.