Slolux novice

Obvestilo slovenske ambasade v Bruslju glede decembrskega referenduma

OBVESTILO SLOVENSKE AMBASADE V BRUSLJU:

Spoštovani,

Državni zbor Republike Slovenije je 4.11.2015 sprejel Odlok o razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, ki je bil še isti dan objavljen v Uradnem listu RS, št. 83/15. Za dan razpisa referenduma, s katerim začnejo teči roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma, je bil določen ponedeljek, 9.11.2015, splošno glasovanje na referendumu pa bo potekalo v nedeljo, 20.12.2015.

Vprašanje, na referendumu, se glasi:

»Ali ste za to, da se uveljavi Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR-D), ki ga je sprejel Državni zbor na seji dne 3. marca 2015?«.

Volišča bodo odprta 20.12.2015 od 9.00 do 17.00 ure po lokalnem času in sicer na naslednjih predstavništvih:

Generalni konzulat RS v Celovcu, Generalni konzulat RS v Clevelandu, Generalni konzulat RS v Münchnu, Generalni konzulat RS v Trstu, Generalni konzulat RS v Torontu, Veleposlaništvo RS na Dunaju, Veleposlaništvo RS v Atenah, Veleposlaništvo RS v Beogradu, Veleposlaništvo RS v Berlinu, Veleposlaništvo RS v Bernu, Veleposlaništvo RS v Bratislavi, Veleposlaništvo RS v Bruslju, Veleposlaništvo RS v Budimpešti, Veleposlaništvo RS v Buenos Airesu, Veleposlaništvo RS v Canberri, Veleposlaništvo RS v Haagu, Veleposlaništvo RS v Kijevu, Veleposlaništvo RS v Kopenhagnu, Veleposlaništvo RS v Londonu, Veleposlaništvo RS v Madridu, Veleposlaništvo RS v Moskvi, Veleposlaništvo RS v Ottawi, Veleposlaništvo RS v Parizu, Veleposlaništvo RS v Podgorici, Veleposlaništvo RS v Pragi, Veleposlaništvo RS v Sarajevu, Veleposlaništvo RS v Skopju, Veleposlaništvo RS v Tokiu, Veleposlaništvo RS v Varšavi, Veleposlaništvo RS v Washingtonu, Veleposlaništvo RS v Zagrebu, Veleposlaništvo RS pri Svetem sedežu, Vatikan.

Volivci v tujini

A. volivci, ki boste na dan glasovanja začasno v tujini (zdomci) glasujete na dva načina:

1. na diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Sloveniji (v nadaljevanju: DKP);

2. po pošti iz tujine

Za obe obliki glasovanja morate volivci, ki boste na dan glasovanja začasno v tujini, svojo namero sporočiti Državni volilni komisiji, v nadaljevanju DVK. Obvestilo lahko pošljete na obrazcu: »Glasovanje po pošti iz tujine (zdomci) – Obr.02«, ki je objavljen na spletni strani DVK.

http://www.dvk-rs.si/index.php/si/strani/REFERENDUM-O-ZZZDR-D-2015-obrazci-za-volivce

Obvestilo volivec lahko pošlje na tri načine:

  • po e-pošti (skenirano zaradi podpisa) na e-naslov gp.dvk@dvk-rs.si ali
  • po faksu na številko: 00386 143 31 269 ali
  • po pošti na naslov: Državna volilna komisija, Slovenska cesta 54, SI-1000 Ljubljana, Slovenija;

Državna volilna komisija mora obvestilo volivca prejeti najkasneje do 4. 12. 2015 do 24. ure.

Rok za oddajo obvestila je prekluziven in velja rok prispetja. Prepozno prejeto obvestilo DVK ne bo upoštevala.

Vsi volivci, ki bi želeli glasovati po pošti, obvestilo posredujte čim prej na DVK, da boste volilni material prejeli pravočasno.

B. Volivci, ki nimate stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji (izseljenci) lahko glasujete:

1. na diplomatskem predstavništvu ali konzulatu (DKP), če je na DKP vzpostavljeno volišče in ste vpisani v volilni imenik

2. po pošti iz tujine

Če želite kot volivec, ki nima stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: izseljenec), glasovati po pošti, morate o svoji nameri obvestiti DVK.

Obvestilo lahko pošlje na obrazcu »Glasovanje po pošti iz tujine (izseljenci) – Obr.01«, ki je objavljen na spletni strani državne volilne komisije.

http://www.dvk-rs.si/index.php/si/strani/REFERENDUM-O-ZZZDR-D-2015-obrazci-za-volivce

Obvestilo lahko pošljete:

  • po e-pošti (skenirano zaradi podpisa) na e-naslov gp.dvk@dvk-rs.si ali
  • po faksu na številko: 00386 1 43 31 269 ali
  • po pošti na naslov: Državna volilna komisija, Slovenska cesta 54, SI-1000 Ljubljana, Slovenija;

Državna volilna komisija mora obvestilo volivca prejeti najkasneje do 4. 12. 2015 do 24. ure.

Rok za oddajo obvestila je prekluziven in velja rok prispetja. Prepozno prejeto obvestilo DVK ne bo upoštevala.

Vsi volivci, ki bi želeli glasovati po pošti, naj obvestilo čim prej posredujejo na DVK, da bodo volilni material prejeli pravočasno.

3. Na posebnem volišču na sedežu okrajne volilne komisije (upravne enote) – »OMNIA«

Izseljenec, ki bo na dan glasovanja t.j. 20. 12. 2015 v Republiki Sloveniji, se lahko odloči, da bo glasoval na posebnem volišču na sedežu okrajne volilne komisije (upravne enote), t. i. volišča »OMNIA«.

Če želite (izseljenec) glasovati na tem volišču, morate o tem obvestiti okrajno volilno komisijo ali DVK. Obvestilo na obrazcu: »Glasovanje izven okraja stalnega prebivališča (izseljenci) – Obr.03« pošljete na enak način, kot je določeno v B/2 točki.

Državna volilna komisija mora obvestilo volivca prejeti najkasneje do 16. 12. 2015 do 24. ure. Rok za oddajo obvestila je prekluziven in velja rok prispetja. Prepozno prejeto obvestilo DVK ne bo upoštevala.

http://www.dvk-rs.si/index.php/si/strani/REFERENDUM-O-ZZZDR-D-2015-obrazci-za-volivce

Veleposlaništvo Republike Slovenije v Kraljevini Belgiji
Embassy of the Republic of Slovenia to the Kingdom of Belgium
Rue du Commerce 44, 4th floor, B-1000 Brussels, Belgium
T: +32 2 213 63 37 | F: +32 2 213 64 29
www.bruselj.veleposlanistvo.si

Zadnje novice

Pustite komentar

Dogodki in druženja za simpatizerje Slovenije v Luksemburgu.

Prijavite se na naš newsletter.