Slolux novice

Volitve predsednika republike 2017

OBVESTILO VELEPOSLANIŠTVA V BRUSLJU

Spoštovani,

V Uradnem listu Republike Slovenije, št. 43/17, je bil objavljen Odlok o razpisu volitev predsednika republike, ki bodo potekale v nedeljo, 22. 10. 2017. Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje 21. 8. 2017. 

Volišča bodo odprta na naslednjih predstavništvih: 
GK v  Celovcu, GK v Clevelandu, GK v Münchnu, GK v Trstu, GK v Torontu, VP v Atenah, VP v Beogradu, VP v Berlinu, VP v Bernu, VP v Bratislavi, VP v Bruslju, VP v Budimpešti, VP v Buenos Airesu, VP v Canberri, VP na Dunaju, VP V Haagu, VP v Kijevu, VP v Kopenhagnu, VP v Londonu, VP v Madridu, VP v Moskvi, VP v Ottawi, VP v Parizu, VP v Podgorici, VP v Pragi, VP v Sarajevu, VP v Skopju, VP v Tokiu, VP v Varšavi, VP v Washingtonu, VP v Zagrebu in VP pri Svetem sedežu, Vatikanu. 

Volišče na VP v Bruslju (Rue du Commerce 44, 1000 Bruselj) bo odprto 22.10.2017 med 9. in 17. uro.  

Volivci, ki v tujini stalno prebivate ali ste v tujini le začasno, lahko na diplomatskih predstavništvih Republike Slovenije v  tujini v času od 21. 8. 2017 do 27. 9. 2017 potrdite podpis na obrazcu podpore posameznemu predsedniškemu kandidatu. 
 
Volivci, ki v tujini stalno prebivate, imate v času od 10. 9. 2017 do 6. 10. 2017 možnost osebnega vpogleda v elektronske evidence osebnih podatkov in podaje vloge za popravo napačnih podatkov ali vloge za vpis v evidenco volilne pravice. 
 
Volivci s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki imate stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in se boste v času izvedbe volitev nahajali v tujini in bi želeli glasovati po pošti iz tujine ali na katerem od diplomatskih predstavništev RS z odprtim voliščem, imate možnost, da do 21. 9. 2017 do 24. ure to sporočite Državni volilni komisiji. 
 
Volivci s stalnim naslovom v tujini, vpisani v posebni volilni imenik (izseljenci), lahko glasujete po pošti ali na diplomatskem predstavništvu z odprtim voliščem ali na posebnem volišču OMNIA v RS, če se boste na dan izvedbe volitev nahajali v RS. Obvestilo za glasovanje na volišču OMNIA lahko posredujete Državni volilni komisiji do 18. 10. 2017 do 24. ure. 

Dodatna pojasnila in obrazci so dostopni na spletni strani DVK: 
www.dvk-rs.si/index.php/si/arhiv-predsednika-rs/volitve-predsednika-rs-leto-2017  

ali na portalu e-Uprava: 
http://e-uprava.gov.si/podrocja/drzava-druzba/volitve-referendumi/posebne-oblike-glasovanja.html 

Vaše veleposlaništvo


OBVESTILO URADA VLADE ZA SLOVENCE PO SVETU

Oddajanje obvestil preko sistema e-obvestil oziroma e-uprave – Zaprosilo

Državna volilna komisija je na portalu e-uprava vzpostavila nov informacijski sistem »E-
obvestila volivcev« (v nadaljevanju: e-obvestila) z namenom poenostavitve in racionalizacije
postopkov posredovanja obvestil volivcev.

Za izvedbo volitev predsednika republike, ki bodo 22. 10. 2017, lahko preko sistema e-obvestila oddajo obvestila naslednji volivci:

  1. Volivci s stalnim prebivališčem v RS, ki bodo na dan glasovanja v tujini, lahko preko sistema e-obvestila sporočijo, da bi želeli glasovati po pošti iz tujine (če imajo v tujini začasni naslov) ali da želijo glasovati na diplomatsko konzularnem predstavništvu z odprtim voliščem.
  2. volivci, ki imajo stalni naslov v tujini in bodo na dan glasovanja v RS, lahko preko sistema e-obvestila, sporočijo, da želijo glasovati izven okraja stalnega prebivanja oziroma na t.i. volišču OMNIA v RS .

Z več informacij prosimo poglejte spodnji dokument.

dopis Urad za slo po svetu_eObvestila_18.8.2017

Zadnje novice

Pustite komentar

Dogodki in druženja za simpatizerje Slovenije v Luksemburgu.

Prijavite se na naš newsletter.