Actualités Slolux

SKUPŠČINA: Redne volitve v nadzorni odbor ter izredne volitve zakladnika društva Slolux

Chers membres de l'association Slolux !

Skladno s pravilnikom društvo Slolux sklicuje redni letni občni zbor in razpisuje:

  • redne volitve članov v nadzorni odbor (NO) za mandatno obdobje 2017/19 za zapolnitev 3 razpisanih mest ter
  • izredne volitve zakladnice/zakladnika.

Dans ce qui suit, le genre masculin est utilisé pour désigner les personnes des deux sexes.

En bref sur le déroulement des élections

V nadzorni odbor ter za zakladnika lahko kandidira vsak polnopravni član (torej samostojni član ali član vpisan v sklopu družinske članarine), star 15 let ali več. Kandidature se oddajo na kraju samem in sicer v točki 3 spodaj razpisane agende.

Les règlements détaillés sur la conduite des élections sont disponibles sur ce lien.

Volitve bodo izvedene na rednem letnem občnem zboru, in sicer v petek, 15. 6. 2016, v Luksemburgu. Točni čas in lokacija dogodka bosta objavljena naknadno.

L’ordre du jour de la réunion est le suivant :

  1. vérification du quorum
  2. poročilo nadzornega odbora za mandatno obdobje 2015/17
  3. propositions de modification de la réglementation
  4. oddaja kandidatur za zakladnika
  5. présentation des candidats et élections
  6. oddaja kandidatur za NO
  7. présentation des candidats et élections
  8. divers

Des propositions visant à modifier les politiques sont soumises sur place.

Volitev se lahko udeleži kdorkoli, glasujejo pa lahko le polnopravni člani. Zaradi lažje organizacije prosimo, da svojo prisotnost čimprej informativno prijavite. Lokacijo volitev bomo izbrali glede na okvirno število prijav ter jo sporočili naknadno.

Kmalu na svidenje.

UO društva Slolux

Dernières nouvelles

Laisser un commentaire

Événements et rassemblements pour les supporters de la Slovénie au Luxembourg.

Inscrivez-vous à notre newsletter.