Slolux news

SKUPŠČINA: Redne volitve v nadzorni odbor ter izredne volitve zakladnika društva Slolux

Dear members of the Slolux association!

Skladno s pravilnikom društvo Slolux sklicuje redni letni občni zbor in razpisuje:

  • redne volitve članov v nadzorni odbor (NO) za mandatno obdobje 2017/19 za zapolnitev 3 razpisanih mest ter
  • izredne volitve zakladnice/zakladnika.

In the following, the masculine gender is used to refer to persons of both sexes.

Briefly about the conduct of the elections

V nadzorni odbor ter za zakladnika lahko kandidira vsak polnopravni član (torej samostojni član ali član vpisan v sklopu družinske članarine), star 15 let ali več. Kandidature se oddajo na kraju samem in sicer v točki 3 spodaj razpisane agende.

Detailed regulations on the conduct of elections are available at this link.

Volitve bodo izvedene na rednem letnem občnem zboru, in sicer v petek, 15. 6. 2016, v Luksemburgu. Točni čas in lokacija dogodka bosta objavljena naknadno.

The meeting agenda is as follows:

  1. quorum check
  2. poročilo nadzornega odbora za mandatno obdobje 2015/17
  3. proposals to change the regulations
  4. oddaja kandidatur za zakladnika
  5. presentation of candidates and elections
  6. oddaja kandidatur za NO
  7. presentation of candidates and elections
  8. misc

Proposals to change the policies are submitted on the spot.

Volitev se lahko udeleži kdorkoli, glasujejo pa lahko le polnopravni člani. Zaradi lažje organizacije prosimo, da svojo prisotnost čimprej informativno prijavite. Lokacijo volitev bomo izbrali glede na okvirno število prijav ter jo sporočili naknadno.

Kmalu na svidenje.

UO društva Slolux

Last news

Leave a Comment

Events and gatherings for supporters of Slovenia in Luxembourg.

Sign up for our newsletter.