Slolux news

Izvedba treh posvetovalnih referendumom v nedeljo 9. 5. 2024 – pojasnila

Hello,

posredujemo nekatera splošna pojasnila glede izvedbe treh posvetovalnih referendumov (Uradni list RS, št. 35/2024).

Glasovanje se bo izvedlo v nedeljo 9. junija 2024, in sicer sočasno z volitvami poslancev Republike Slovenije v Evropski parlament.

Volišče bo organizirano tudi na Veleposlaništvu RS v Bruslju na naslovu Rue Joseph II 14, 1000 Bruselj.

Podrobnosti so in bodo objavljenje na spletni strani Državne volilne komisije:
https://www.dvk-rs.si/volitve-in-referendumi/referendumi/volitve-referenduma/posvetovalni-referendumi-9-6-2024/

POSVETOVALNI REFERENDUMI:

  • o ureditvi pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja,
  • o uvedbi preferenčnega glasu za volitve v državni zbor,
  • o gojenju in predelovanju konoplje v medicinske namene ter gojenju in posedovanju konoplje za omejeno osebno rabo.

NAČINI GLASOVANJA:

a) ZDOMCI:

Volivci s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki bodo na dan glasovanja v tujini (zdomci), bodo morali, če bodo želeli na posvetovalnih referendumih glasovati po pošti iz tujine ali na diplomatskem ali konzularnem predstavništvu z vzpostavljenim voliščem najpozneje do 24. maja 2024 do 24.00 po slovenskem času Državni volilni komisiji oddati vlogo za drug način glasovanja na referendumih.

!!! Vsi volivci s stalnim prebivališčem v Sloveniji (zdomci), ki so že oddali vlogo za glasovanje na evropskih volitvah po pošti iz tujine, bodo prejeli poštno pošiljko z volilnim gradivom tudi za posvetovalne referendume in jim ne bo treba oddati nove vloge.
Nove vloge tudi ne bo treba oddati volivcem, ki so že sporočili, da bodo na evropskih volitvah glasovali na predstavništvih v tujini.

b) IZSELJENCI:

Volivci s stalnim prebivališčem v tujini (izseljenci), ki se glasovanja na diplomatskem predstavništvu ali konzulatu ne morejo udeležiti, ali v državi njihovega stalnega prebivanja ni predstavništva z vzpostavljenim voliščem, bodo lahko glasovali po pošti iz tujine, če bodo vlogo za glasovanje po pošti iz tujine Državni volilni komisiji oddali najpozneje do 24. maja 2024 do 24.00 po slovenskem času.

Za razliko od volitev poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament, volilne karte za volivce, ki stalno prebivajo v tujini, ne bodo izdane po uradni dolžnosti. Volivec mora ta način glasovanja izrecno zahtevati.

c) OMNIA

Volivci s stalnim prebivališčem v tujini (izseljenci), ki bodo na dan glasovanja v Republiki Sloveniji, lahko glasujejo na posebnem volišču na sedežu okrajne volilne komisije (na t.i. volišču “omnia”), če o tem najpozneje do 5. junija 2024 do 24.00 po slovenskem času obvestijo Državno volilno komisijo.

Povezava na oddajo vloge za drugačen način glasovanja (po pošti, na veleposlaništvu, OMNIA):
https://e-uprava.gov.si/si/podrocja/drzava-druzba/volitve-referendumi/posebne-oblike-glasovanja.html

Lep pozdrav,

Embassy of the Republic of Slovenia in Brussels

Last news

Leave a Comment

Events and gatherings for supporters of Slovenia in Luxembourg.

Sign up for our newsletter.