Slolux news

Rezultati volitev društva Slolux z dne 15. 6. 2017

Dne 15. 6. 2017 se je odvila redna skupščina društva, na kateri so potekale izredne volitve zakladnika/ce in redne volitve v nadzorni odbor.

V prvem delu skupščine je zbor članov sprejel odstopno izjavo  ter zaključno finančno poročilo trenutnega zakladnika Andreja Fisterja. Kandidaturo na prosto mesto zakladnika/ce je vložila samo Marina Seliškar. Z nič (0) vzdržanimi in nič (0) glasovi proti je bila Marina Seliškar soglasno izvoljena za zakladnico društva Slolux. Mandat, ki traja do izteka rednega mandatnega obdobja, to je do 30. 6. 2018, je nastopila dne 16. 6. 2017.

V drugem delu so potekale volitve v nadzorni odbor za mandatno obdobje 2017/19. Kandidature so oddali:

  • Maja Žužman
  • Polona Pole
  • Andrej Fister

Vsi kandidati so bili z nič (0) vzdržanimi in nič (0) glasovi proti soglasno izvoljeni v nadzorni odbor. Mandat novoizvoljenega odbora traja od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2019.

Vsem izvoljenim iskreno čestitamo.

Če vas zanimajo informacije o preteklih odborih, kliknite here.

Last news

Weaving workshop - March 16

Hello, on Saturday, March 16, a weaving workshop for children will take place in the Slovenian language at the Subtile gallery (21A Avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg). Guided her

Read more ➝

Leave a Comment

Events and gatherings for supporters of Slovenia in Luxembourg.

Sign up for our newsletter.