Slolux news

Volitve predsednika RS (12.11.2017)

Spoštovani, 

po delnih rezultatih nedeljskih volitev kaže, da bo za izvolitev predsednika RS potrebno izpeljati še drugi krog volitev, ki naj bi potekal 12. novembra 2017. 

Housemates, torej državljani, ki se začasno nahajajo v tujini in bi želeli tudi v drugem krogu glasovati po pošti iz tujine ali na DKP z odprtim voliščem morajo svojo namero o glasovanju sporočiti Državni volilni komisiji najkasneje do 27.10.2017 do 24 ure.

Rok za oddajo obvestila je prekluziven in velja rok prispetja. Prepozno prejetega obvestila Državna volilna komisija ne bo upoštevala.

Izseljenci, državljani ki nimajo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, lahko glasujejo:

1.        na DKP, če je na DKP vzpostavljeno volišče in so vpisani v posebni volilni imenik,

2.        po pošti iz tujine.

Volivcu, ki nima stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: izseljenec), bo Državna volilna komisija po uradni dolžnosti poslala volilno gradivo na prijavljen naslov v tujini. Prav tako so izseljenci po uradni dolžnosti vpisani v posebni volilni imenik in lahko glasujejo tudi na diplomatsko konzularnem predstavništvu RS (DKP), če je na DKP vzpostavljeno volišče.

Izseljenec lahko glasuje tudi na  posebnem volišču »OMNIA«

Izseljenec, ki bo na ponovnem glasovanju, 12. 11. 2017, v Republiki Sloveniji, se lahko odloči, da bo glasoval na posebnem volišču na sedežu okrajne volilne komisije (upravne enote), t. i. volišča »OMNIA«. Če želi izseljenec glasovati na tem volišču, mora o tem obvestiti okrajno volilno komisijo, na območju katere uresničuje volilno pravico ali Državno volilno komisijo.

Obvestilo lahko izseljenec pošlje:

A.        preko portala eUprava na spodnji povezavi:
http://e-uprava.gov.si/field/country-society/elections-referendums/special-voting-forms.html

B.        na obrazcu Obr. 03: »Glasovanje izven okraja stalnega prebivališča (izseljenci)  

Obrazec lahko izseljenec pošlje na naslov okrajne volilne komisije:

·        po pošti na naslov okrajne volilne komisije,

·        po faksu,

·        po e-pošti (skenirano zaradi podpisa) na e-naslov okrajne volilne komisije

http://www.dvk-rs.si/index.php/si/strani/kontaktni-podatki-okrajnih-volilnih-komisij-volilnih-enot-in-okrajev-okrajev

ali na naslov Državne volilne komisije:

·        by e-mail (scanned for signature) to the e-mail address gp.dvk@dvk-rs.si,

·        po faksu na številko: 00386 1 43 31 269,

·        po pošti na naslov: Državna volilna komisija, Slovenska cesta 54, SI-1000 Ljubljana, Slovenija.

Državna volilna komisija ali okrajna volilna komisija mora obvestilo volivca prejeti najkasneje do 8. 11. 2017 do 24. ure. Rok za oddajo obvestila je prekluziven in velja rok prispetja. Prepozno prejeto obvestilo volilna komisija ne bo upoštevala.

Dodatna pojasnila lahko pridobite pri Državni volilni komisiji: http://www.dvk-rs.si

Državna volilna komisija
Slovenska 54
1000 Ljubljana
T: (01) 4322 002

F: (01) 4331 269
E: gp.dvk@dvk-rs.si

Last news

Leave a Comment

Events and gatherings for supporters of Slovenia in Luxembourg.

Sign up for our newsletter.